หมวดหมู่สินค้า


ขายเครื่องฉีดพลาสติก YEAR-CHANCE Fully Electric

ขายเครื่องฉีดพลาสติก YEAR-CHANCE ระบบไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

ขายอุปกรณ์ประกอบ เครื่องฉีดพลาสติก

ขายอุปกรณ์ประกอบ เครื่องฉีดพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม

เเม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติก จากต่างประเทศ

สั่งพิมพ์ด่วนจากต่างประเทศ พร้อมบริการ

อ่านเพิ่มเติม

ขาย Robot สำหรับเครื่องฉีดพลาสติก

ขาย robot สำหรับ เครื่องฉีดพลาสติก ลดต้นทุนการผลิตได้โดยการลดคน และลดงานเสีย

อ่านเพิ่มเติม

ขายและบริการเปลี่ยน controller เครื่องฉีดพลาสติก

ขายและบริการเปลี่ยน controller เครื่องฉีดพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม

ขายเครื่องฉีดพลาสติก มือสอง

ขายเครื่องฉีดพลาสติก ใช้แล้วสภาพดีพร้อมรับประกันการใช้งาาน 1 ปีเหมือนเครื่องใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ขายเครื่องฉีดแนวตั้ง FOMTEK

ขายเครื่องฉีดพลาสติก แนวตั้ง สำหรับงานเฉพาะทาง

อ่านเพิ่มเติม

ขาย และ เปลี่ยนระบบ เครื่องฉีดพลาสติก ให้เป็นระบบ โซโว

ขายและบริการ เปลี่ยน โซโว มอเตอร์ เครื่องฉีดพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม

Copyright © 2018 HI-TECH INTERPLAS CO.,LTD.

Contact us