ขายเครื่องฉีดพลาสติก มือสอง


ขายเครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง 20 Ton NEW Controller & ฮิตเตอร์เซรามิค ประหยัดไฟ พร้อมใช้งาน

ขายเครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง 20 Ton NEW Controller & ฮิตเตอร์เซรามิค ประหยัดไฟ พร้อมใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม

ขายเครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง ยี่ห้อ NISSEI 30 Ton มือสอง Servo ประหยัดไฟ พร้อมใช้งาน

เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง ยี่ห้อ NISSEI 30 Ton Servo ประหยัดไฟพร้อมใช้งาน ฟรีค่าบริการติดตั้ง

อ่านเพิ่มเติม

ขายเครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้งใหม่ ๆพร้อมใช้งาน ยี่ห้อ FOM TEC 20 Ton ปี 2018

เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง ยี่ห้อ FOMTEC รุ่น FT-200 ปี 2018 พร้อมใช้งานใหม่ ๆ

อ่านเพิ่มเติม

ขายเครื่องฉีดพลาสติกมือสองยี่ห้อ HD PLM 100 Ton พร้อมใช้งาน

ขายเครื่องฉีดพลาสติกมือสองยี่ห้อ HD PLM 100 Ton พร้อมใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม

ขายเครื่องฉีดพลาสติกมือสองใต้หวัน ยี่ห้อ SHINE WELL 150 Ton Servo ประหยัดไฟ พร้อมใช้งานและติดติดให้ฟรี รับประกัน Servo 1ปีเต็ม

ขายเครื่องฉีดพลาสติกมือสองใต้หวัน ยี่ห้อ SHINE WELL 150 Ton Servo ประหยัดไฟ พร้อมใช้งานและติดติดให้ฟรี รับประกัน Servo 1ปีเต็ม

อ่านเพิ่มเติม

ขายเครื่องฉีดพลาสติกมือสอง ยี่ห้อ NISSIN 150 Ton Servo ประหยัดไฟ พร้อมใช้งาน

ขายเครื่องฉีดพลาสติกมือสอง ยี่ห้อ NISSIN 150 Ton Servo ประหยัดไฟ พร้อมใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องฉีดพลาสติกมือสอง HWA CHIN 125 Servo ประหยัดไฟฟ้า ประกัน1ปีเต็ม Servo&Controller

เครื่องฉีดพลาสติกมือสองยี่ห้อ HWA CHIN (ใต้หวัน) 125 Ton Servo ประหยัดไฟ รัปประกัน1ปีเต็ม New Contorller Tibar 400 mm. OpenStok 450 mm.

อ่านเพิ่มเติม

Copyright © 2018 HI-TECH INTERPLAS CO.,LTD.

Contact us