แปลงระบบคอนโทรล ยี่ห้อ Techmation รุ่น C7000 ให้กับเครื่องฉีดพลาสติกยี่ห้อ Toshiba รุ่น ls 650 GT (สเปคพิเศษ)

ส่งงาน แปลงระบบคอนโทรล ยี่ห้อ Techmation รุ่น C7000 ให้กับเครื่องฉีดพลาสติกยี่ห้อ Toshiba รุ่น ls 650 GT (สเปคพิเศษ)

Copyright © 2018 HI-TECH INTERPLAS CO.,LTD.

Contact us