ข่าวสาร

Propak Asia 2016

โพรแพ็คเอเชียเป็นการดำเนินการเพื่อความแข็งแกร่งเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และเป็นการดำเนินงานระหว่างประเทศในเอเชีย ด้าน บรรจุภัณฑ์ อาหารเครื่องดื่ม เวชภัณฑ์และ สินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการขยายตัวอย่างรวดเร็วในตลาดอุตสาหกรรม

Copyright © 2018 HI-TECH INTERPLAS CO.,LTD.

Contact us