ส่งเครื่องฉีดพลาสติกมือสอง ยี่ห้อ Sumitomo 100 Ton Servo (ประหยัดไฟ)


เครื่องฉีดพลาสติกมือสองพร้อมใช้งาน ยี่ห้อ Sumiomo 100 Ton Servo (ประหยัดไฟ) รับประกัน Servo 1ปี


Copyright © 2018 HI-TECH INTERPLAS CO.,LTD.

Contact us