แปลงระบบ Servo Motor ให้เครื่องฉีดพลาสติก (ประหยัดไฟ)


Overhual แปลงระบบ Servo Motor ให้กับเครื่องฉีดพลาสติกยี่ห้อ CH-168 Ton ให้ประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ช่วยลดค่าไฟอย่างต่ำได้ 30% ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 4 เดือน


Copyright © 2018 HI-TECH INTERPLAS CO.,LTD.

Contact us