แปลงระบบเครื่อง elite


แปลงระบบ เครื่องฉีดพลาสติก Elite EH-120 Year 2003 #Controller Techmation# ระบบ Servo Pump ช่วยประหยัดไฟฟ้า 30-80 % ขึ้ยอยู่กับ condition การปรับฉีด รับประกัน ประหยัดไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า 30%


แปลงระบบ เครื่องฉีดพลาสติก Elite EH-120 Year 2003 #Controller Techmation# ระบบ Servo Pump  ช่วยประหยัดไฟฟ้า 30-80 % ขึ้ยอยู่กับ condition การปรับฉีด รับประกัน ประหยัดไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า 30%

Copyright © 2018 HI-TECH INTERPLAS CO.,LTD.

Contact us