ส่งเครื่อง Chiller รุ่น KA-10D    ส่งเครื่อง Chiller รุ่น KA-10D   Cooling Capacity:30.4KW

Temperrature range:50-30C Refibetant:R22

Compressor Power:4.1*2KW  Pump Power:1.0 KW

ส่งลูกค้าที่ สมุทรสาคร

Copyright © 2018 HI-TECH INTERPLAS CO.,LTD.

Contact us