อินเตอร์พลาส ไทยเเลนด์ 2015


ก้าวสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีการผลิตพลาสติก


ทางเลือกที่ดีทาสุดในการปฏิวัติสินค้าพลาสติกคืออะไร หากไม่ใช่การใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่จะมาพลิกโฉมให้วงการพลาสติก และในงานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2015 ได้รวมทุกนวัตกรรมชั้นยอดและเทคโนโลยีชั้นเยี่ยมไว้ให้คุณเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือก ส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่จะมาเปิดตัวเฉพาะในงานนี้ครั้งแรก ประกอบด้วย

Copyright © 2018 HI-TECH INTERPLAS CO.,LTD.

Contact us