แปลงระบบ Servo Motor ให้เครื่องฉีดพลาสติกยี่ห้อ LIEN Yu 450 Ton (ให้ประหยัดไฟ)


แปลงระบบ Servo Motor ให้เครื่องฉีดพลาสติกยี่ห้อ LIEN Yu 450 Ton (ให้ประหยัดไฟ)


Copyright © 2018 HI-TECH INTERPLAS CO.,LTD.

Contact us