คำถามที่พบบ่อย

Hi-Tech มีความชำนาญเรื่องเครื่องฉีดพลาสติก ทั้งการซ่อม และการขายก็เพราะว่า ผู้ก่อตั้งบริษัท HI-Tech มีความรู้และประสปการณ์ ทางด้าน นี้โดยเริ่มจาก จบสายตรงด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล  (คอบ.เครื่องกล ราชมงคงกรุงเทพ)  และได้มีโอกาศได้ทำงานที่ประเทศไต้หวัน 2 ปีทำให้ได้รับประสปการณ์  การทำงานด้านเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติกโดยตรง จากผู้ผลิต เครื่องฉีดพลาสติกจากโรงงาน และหลังจากนั้นได้เข้ามาสู่อุตสาหกรรม ฉีดพลาสติกอย่างเต็มรูปแบบในบริษัท จัดจำหน่ายเครื่องฉีดที่นำเข้าจากต่างประเทศ จากตำแหน่งช่างเทคนิค จนถึงตำแหน่งสุดท้าย คือ รองผู้อำนวยการ ของบริษัท พลาสแม็คเทรดดิ้ง จำกัด ระยะเวลารวม 12 ปี ซึ่งหน้าที่ถือว่าสำคัญยิ่งที่ทำให้ มีวันนี้ได้ คือการได้เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในด้านเครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ ฝึกสอนพนักงาน ทั้งแผนกบริการและแผนกขาย ให้มีความรู้ความสามารถ ในเรื่องเครื่องฉีดพลาสติก ในเชิงลึกได้ และเป็น วิทยาการ ฝึกอบรมณ์ ให้ลูกค้าที่สนใจข้อมูลเชิงลึกของการใช้งานเครื่องให้ได้ปริสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด เพื่อเน้นลดต้นทุนการผลิตให้ลูกค้าสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ จนมาถึงนี้ที่ ลูกค้าให้ความไว้วางใจให้ทีมงาน Hi-Tech ได้เข้าไปดูแลเครืองฉีดพลาสติก ของลูกค้าจนถึงปัจุบัน

Contact us