เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ไฮเทคอินเตอร์พลาส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อ จำหน่าย สินค้าและบริการในธุรกิจ การผลิตสินค้าที่ขึ้นรูปด้วยการฉีด (injection molding machine) พลาสติก ทุกชนิด เรามีความชำนาญเป็นอย่างยิ่งในเรื่อง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับฉีดพลาสติกทุกชนิด เราสามารถช่วยลูกค้าลดต้นทุนในการทำงานของ เครื่องฉีดพลาสติก เช่นการวิเคราะห์ หาการผลิตให้ลูกค้า เพื่อหาช่วยแนะนำแนวทางที่มีประโยชน์กับลูกค้า ด้วยความชำนาญในการ ซ่อมเครื่องฉีดพลาสติก และความสามารถในการปรับฉีดของเรา ทำให้เราเข้าใจกระบวนการผลิต ทั้งหมดตั้งแต่การเติมเม็ดพลาสติกลงในระบบ feeding ของเครื่องฉีดพลาสติก กล่าวคือหากเครื่องสามารถทำงานได้ตามที่เรา set ค่าไว้และรักษาสภาวะการทำงานในแต่ละ รอบการทำงานให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด งานที่ออกมาก็จะมีคุณภาพที่ดีทุกตัวแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เราพบในกระบวนการผลิตคือ เครื่องฉีดพลาสติก ทำงานได้ไม่คงที่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเครื่องที่เราใช้มาอาจไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องซึ่งปัญหาที่เราพบเช่น 
1.เครื่องฉีดพลาสติก กำลังไม่ตรงตามที่ตั้งไว้บน monitor “ ปัญหาเกิดจาก ระบบ Hydraulic  ไม่ได้รับการ calibrate เป็นเวลานาน “ เรามีผู้เชี่ยวชาญสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ลูกค้าได้
2. เครื่องฉีดพลาสติก ความเร็วไม่ตรงกับค่าที่ตั้งไว้บนหน้า monitor ซึ่งปัญหานี้ก็มีสาเหตุเหมือนที่ได้กล่าวไว้ในข้อแรก ต้องได้รับการแก้ไขโดยการ calibrate เครื่องฉีดพลาสติก ใหม่เหมือนกัน
3.เครื่องฉีดพลาสติก มีอุณหภูมิ barrel ที่สูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ “ปัญหานี้เกิดได้สองสาเหตุคือ ระบบจ่ายไฟฟ้า และ มีแรงเฉือนที่สกรูและกระบอกสกรู มากเกินไป ปัญหาสามารถแก้ไขได้ตามสามเหตุที่พบ”
4.เครื่องฉีดพลาสติก มีเสียง Pump Hydraulic ดังขณะทำงาน “ส่วนมากเสียงที่เกิดขึ้นมักมาจากน้ำมัน Hydraulic มีความสกปรก เพราะไม่เปลี่ยนตามกำหนดเวลา จึงทำให้กลองน้ำมันตัน “
5.งานฉีดจากเครื่องฉีดพลาสติก งานฉีดมีขี้แลป “ ถ้าเครื่องติดปัญหาที่โมลออกแล้ว หมายถึงแม่พิมพ์ไม่มีปัญหาแต่งานยังมีขี้แลป ปัญหาเกิดจากระบบ Lock clamp ไม่อยู่ ซึ่งเกิดจาก ข้อพับหลวม ซีลลูกสูบปิดพิมพ์รั่ว ระบบ Hydraulic ที่สั่ง Lock clamp แรงดันไม่พอ “
6.งานฉีดจากเครื่องฉีดพลาสติก งานฉีดมีคราบไหม้ “เกิดจากเม็ดพลาสติกเกิดการไหม้ เนื่องจาก อากาศออกจากแม่พิมพ์ไม่ได้จึงทำให้พลาสติกอัดอากาศเข้าที่แคป ๆ จนเกิดการเปาไหม้ในแม่พิมพ์ “
7.งานฉีดจากเครื่องฉีดพลาสติก มีจุดดำ “เกิดจากเม็ดพาสติก มีการปนเปื้อน หรือ จากระบบ อบเม็ด และ ระบบ Feeding “
8.งานฉีดจากเครื่องฉีดพลาสติก มีคลาบน้ำมัน “ปัญหาที่พบเกิดจากแม่พิมพ์ไม่สะอาด”
9.เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องกินไฟฟ้ามาก “ปัญหานี้เกิดได้กับ 2 ระบบ คือระบบ motor กับ ระบบ Heater ซึ่งทั้งสองอย่างเกิดจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ จึงทำให้ต้องใช้ไฟมากขึ้นเพื่อให้ได้พลังงานเท่าเดิม”
10.เครื่องฉีดพลาสติก มีน้ำมันรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ “เกิดจาก ซีลและโอลิงเสื่อมสภาพจากการได้รับความร้อนที่สูงเกินไป”
11.เครื่องฉีดพลาสติก มีระบบ safety  แต่ไม่ทำงาน “ส่วนมากเกิดจาก คนถอกระบบออกซึ่งไม่ควรเพราะจะไม่ปลอดภัย”
12.งานฉีดจากเครื่องฉีดพลาสติก งานเต็มบ้างไม่เต็มบ้าง “ เกิดจากเครื่องมีความผิดปรกติกใรการควบคุมการทำงานเนื่องจาก หลายสาเหตุต้องเช็คที่หน้างาน”
13.เครื่องฉีดพลาสติก ข้อพับสึก หลอเร็วกว่าปรกติ “เกิดจาก ระบบหล่อลื่นไม่ทำงาน เครื่องวางไม่ได้ระดับ และ การปรับ parameter ไม่เหมาะสม

 

 

Hi-Tech Interplas เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดขึ้นรูปเครื่องบริการคุณภาพที่ดีเยี่ยมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จะตระหนักถึงว่าเราสามารถนำเสนอผลตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนของคุณสำหรับเครื่องฉีดใหม่ (เครื่องจักร) และปรับปรุงเครื่องเก่า (ควบคุม Techmation และระบบเซอร์โว)
  • เป็นบริการชั้นนำได้รับการยอมรับจากลูกค้า
  • เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับการให้บริการและการปรับปรุง
  • การบริการที่รวดเร็ว
  • การขายและการบริการเครื่องฉีดใหม่จากไต้หวัน (เครื่องจักร)
  • การปรับปรุงเครื่องเก่าด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของการเปลี่ยนแปลงจาก Tecmation (ควบคุมและระบบ Servo)
  • เครื่องฉีดทุกยี่ห้อบริการเมื่อมีการร้องขอของลูกค้า
  • การขายและการบริการสำหรับหุ่นยนต์เครื่องฉีดจากไต้หวัน (Hi-เพิ่มเติม) และ

Copyright © 2018 HI-TECH INTERPLAS CO.,LTD.

Contact us