อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 

เพิ่มพื้นที่ เพิ่มโอกาส ครอบคลุมเพื่อการผลิตพลาสติก งานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ พร้อมตอบสนองทุกความต้องการด้านการผลิต ตั้งแต่การขึ้นรูปจนถึงการฉีดเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จนถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติก ตั้งแต่กระบวนการผลิตต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและการรีไซเคิล พร้อมมอบโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าในพื้นที่และทัพเทคโนโลยีภายในงานที่เพิ่มขึ้น พบกับผู้ซื้อคุณภาพกว่า 12,000 รายจากหลากประเภทอุตสาหกรรมที่จะมาพบกับศักยภาพใหม่ของการเพิ่มผลผลิตไปกับ 300 แบรนด์จาก 20 ประเทศ เปิดรับโอกาสทางธุรกิจที่เข้มข้นกว่าไปกับกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ก่อนวันงานและโปรแกรมการขยายเครือข่ายธุรกิจ งานนี้จึงเป็นเวทีประจำปีที่คนในวงการต้องไม่พลาด

 

Copyright © 2018 HI-TECH INTERPLAS CO.,LTD.

Contact us