เครื่องฉีดพลาสติก การตั้งเสา Tie-bar


การตัั้งเสาถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับ เครื่องฉีดพลาสติก เพราะว่าเครื่องฉีดพลาสติก นั้นมีแรงกดพิมพ์ ที่เราเรียกกันว่า แรงแคล้มนั้นมาจาก การที่เสา Tiebar มีการยืดออก

 

โดยการต้งน้้นต้องมี แดมมี่โมล ติดต้ังที่เครื่องและ ต้องมี เครื่องมือพิเศษ สำกรับ ตรวจสอบอัตราการยืดของเสา อีกด้วย

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2018 HI-TECH INTERPLAS CO.,LTD.

Contact us